Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Doelgroep: Burger-oorlogsgetroffenen Nederland (Burger-oorlogsgetroffenen Nederland algemeen)

Er zijn 122 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Adviescommissie Huyser
- Adviescommissie uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen
- Adviesgroep protocollering medische causaliteitsbeoordeling
- Afdeling Bewindvoering van de Administratie der Generale Thesaurie
- Afdeling Gravendienst van het ministerie van Oorlog
- Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Afdeling Repatriëring en Opsporing van vermiste personen
- Afdeling Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken
- Afdeling ‘War Material’ van het Militair Commissariaat Rechtsherstel (M.C.R.H.)
- Afwikkelingsbureau Concentratiekampen
- Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
- Arbeitseinsatzlager "Erika"
- Bastiaans, Jan
- Beauftragte für die Niederländische Bank
- Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort
- Bureau en Rijksbureau voor Generatoren en Tankgas
- Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO)
- Bureau Militair Gezag
- Bureau Oorlogsbuit van het ministerie van Financiën
- Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington van het ministerie van Financiën
- Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
- Centraal Informatie- en Correspondentiebureau van het Centraal Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis in Bevrijd Gebied
- Centrale Raad van Beroep
- Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland
- Commissariaat voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen
- Commissariaat voor Oorlogsschade
- Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten
- Commissie Van Dijke
- Commissie Van Namen
- Commissie van Vertegenwoordigers van het Deviezeninstituut
- Commissie voor het herstel van het rechtsverkeer na afloop van de vijandelijke bezetting van Nederland en Nederlandsch-Indië
- Commissie voor Oorlogspleegkinderen
- Commissies Beheersconflicten
- De Nederlandsche Bank
- Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft (AG), Zweigniederlassung Den Haag
- Devisenschutzkommando Niederlande
- Dienst Identificatie en Berging
- Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen van het ministerie van Financiën
- Directie van Handel en Nijverheid
- Directie van het Grootboek voor de Wederopbouw
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Eggens, Jannes
- Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
- Fiat Commissie ex artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschade
- Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft
- Gerbrandy, Pieter Sjoerds
- Hiemstra-Timmenga, A.
- Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
- Interdepartementale werkgroep rapport Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Interdepartementale werkgroep rapport Van Namen
- Kabinet der Koningin
- Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel
- Militair Gezag
- Ministerie van Algemene Zaken
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderministerie
- Ministerie van Maatschappelijk Werk
- Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk
- Muijzenberg-Willemse, Wijbrecht van den
- Nationale Hulpactie Roode Kruis
- Nederlands Beheersinstituut
- Nederlands Clearing Instituut
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlandse Orde van Advocaten
- Nederlandse Rode Kruis
- Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps
- Netherlands Tracing Mission te Arolsen
- Netherlands Tracing Mission te Bad Salzuflen
- Netherlands Tracing Mission te Berlijn
- Oorlogsgravenstichting
- Pensioen- en Uitkeringsraad
- Poole, Jacob (Jaap) le
- Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
- Raad Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers
- Raad voor het Rechtsherstel
- Regeringscommissaris voor de Liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront
- Rijks-Textielbureau
- Rijksbureau voor Aardolieproducten
- Rijksbureau voor Bouwmaterialen
- Rijksbureau voor Chemische Producten
- Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door de Handel
- Rijksbureau voor Genees- en verbandmiddelen
- Rijksbureau voor Hout
- Rijksbureau voor Huiden en Leder
- Rijksbureau voor IJzer en Staal
- Rijksbureau voor Keramische Producten
- Rijksbureau voor Metalen
- Rijksbureau voor Metalenverwerkende Industrie
- Rijksbureau voor Nonferro Metalen 1940-1945
- Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen
- Rijksbureau voor Papier
- Rijksbureau voor Rubber
- Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten
- Rijksbureau voor Teerproducten
- Rijksbureau voor Textiel
- Rijksbureau voor Wol en Lompen
- Schade Enquête Commissies
- Sectie IIE (Sectie Oorlogsbuit) van het Militair Gezag
- Stichting 1940-1945
- Stichting 3Hoek Humanitaire Heilzame Hulp Oorlogsgetroffenen en kinderen
- Stichting Burgeroorlogsgetroffenen
- Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen
- Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
- Stichting Centrum '45
- Stichting Cogis
- Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
- Stichting Friesland 1940-1945
- Stichting Herstellingsoorden voor Oud-Illegale Werkers
- Stichting het Deviezeninstituut
- Stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen
- Stichting ICODO
- Stichting Nederlands Volksherstel
- Stichting Pleziervaartuigen
- Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945
- Stichting Sneek 1940-1945
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging Friesland 1940-1945
- Vereniging ter Behartiging der Belangen van Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
- Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen
- Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog
verantwoording
colofon