Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Plaatsen: Den Haag (NL)

Er zijn 91 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
- Afdeling Bewindvoering van de Administratie der Generale Thesaurie
- Afdeling Economische en Sociale Zaken van het ministerie van Financiën
- Afdeling Gravendienst van het ministerie van Oorlog
- Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
- Afdeling Indonesië en Overzeese Rijksdelen (en voorgangers) van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer (ministerie van Financiën)
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Afdeling Repatriëring en Opsporing van vermiste personen
- Afdeling ‘War Material’ van het Militair Commissariaat Rechtsherstel (M.C.R.H.)
- Bannier, P.J.
- Begeleidingscommissie Bureau Herkomst Gezocht (Commissie-Ekkart)
- Bureau en Rijksbureau voor Generatoren en Tankgas
- Bureau Herkomst Gezocht
- Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO)
- Centraal Registratiebureau
- Centrale Vermogens Opsporingsdienst
- College van Vertrouwensmannen
- Comité Nederland helpt Indië
- Commissariaat voor de Niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen
- Commissariaat voor Indische Zaken
- Commissariaat voor Oorlogsschade
- Commissie Achterstallige Betalingen
- Commissies Beheersconflicten
- Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft (AG), Zweigniederlassung Den Haag
- Dienst Identificatie en Berging
- Dienst voor speciale hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis
- Directie Bewindvoering van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade van het ministerie van Financiën
- Directie Financieringen van het ministerie van Financiën
- Directie van Handel en Nijverheid
- Directie van het Grootboek voor de Wederopbouw
- Directie Verre Oosten te Batavia van het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Directies der Belastingen Rotterdam en Amsterdam
- Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
- Fiat Commissie ex artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschade
- Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst Den Haag
- Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft
- Handelstrust West
- Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
- Indisch Platform
- Inlichtingenbureau ex-Politieke Gevangenen van de Plaatselijke Advies Raad der Illegaliteit
- Joodsche Raad voor Amsterdam
- Kabinet der Koningin
- Landelijke Hypotheekbank
- Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel
- Militair Gezag
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderministerie
- Ministerie van Koloniën
- Ministerie van Maatschappelijk Werk
- Ministerie van Oorlog
- Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
- Nationale Hulpactie Roode Kruis
- Nederlands Beheersinstituut
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlandse Orde van Advocaten
- Nederlandse Rode Kruis
- Niederländische Grundstückverwaltung
- Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.
- Oorlogsgravenstichting
- Proefonderzoek Herkomst Gezocht
- Raad van Advies inzake uitkeringen aan nazi-vervolgden
- Raad voor het Rechtsherstel
- Rijksbureau voor Aardolieproducten
- Rijksbureau voor Chemische Producten
- Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door de Handel
- Rijksbureau voor IJzer en Staal
- Rijksbureau voor Metalenverwerkende Industrie
- Rijksbureau voor Nonferro Metalen 1940-1945
- Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen
- Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten
- Rijksbureau voor Teerproducten
- Rijksbureau voor Textiel
- Schade Enquête Commissies
- Stichting 1940-1945
- Stichting Beheer, Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
- Stichting Bewindvoering Afwezigen en Onbeheerde Nalatenschappen
- Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen
- Stichting het Deviezeninstituut
- Stichting Het Gebaar
- Stichting Indische Pensioenbond
- Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa
- Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa
- Stichting Joods Maatschappelijk Werk
- Stichting Nederlands Kunstbezit
- Stichting Pelita
- Stichting Pleziervaartuigen
- Stichting Sinai-Centrum
- Tielens, F.H.A.H.
- Verbond van Verzekeraars
- Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt
verantwoording
colofon