Archiefvormers

U zocht naar beschrijvingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Landen: Nederlands-Indië

Er zijn 93 archiefvormers gevonden. Klik op één van de namen, ga naar het zoekformulier, of toon alle archiefvormers.

- Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
- Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II
- Afdeling militaire personeelszaken van het ministerie van Koloniën
- Agentschap van het ministerie van Financiën
- Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering
- Backpay-commissie
- Bannier, P.J.
- Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden
- Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
- Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
- Bond Ex-Geinterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
- Buitengewone Pensioenraad
- Bureau voor Evacuerings-, Repatriërings- en Verzorging van Oorlogsslachtofferszaken
- Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
- Centraal Contact- en Postbureau van de RAPWI op Java
- Centraal Evacuatie Bureau
- Centraal Informatie Bureau van het Nederlands-Indisch Rode Kruis
- Comité Civiele Vorderingen
- Comité Nederland helpt Indië
- Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië
- Commissariaat voor Indische Zaken
- Commissie Achterstallige Betalingen
- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
- Commissie tot Taxatie van Oorlogsschade
- Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers
- Commissie voor Arbeidsaangelegenheden
- Commissie voor Oorlogspleegkinderen
- Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden
- Directie Verre Oosten te Batavia van het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogs-getroffenen en taakvoorgangers
- Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
- Eggens, Jannes
- Federatie van ex-Illegale Werkers in Indië
- Gedelegeerde in Nederland van de Raad voor het Rechtsherstel in Indonesië
- Gerbrandy, Pieter Sjoerds
- Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
- Kantoor Displaced Persons
- Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie
- Leger Organisatie Centrum
- London Committee of the Netherland Red Cross Society
- Ministerie van Koloniën
- Nederlands-Indisch Rode Kruis
- Nederlands-Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnterneerden
- Nederlands Beheersinstituut
- Nederlands Clearing Instituut
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Nederlandse Militaire Missie te Japan
- Nederlandse Rode Kruis
- Netherlands War Graves Registration Japan
- Onderzoek 'Indische Rekening'
- Onderzoek 'Sporen van vernieling'
- Oost-Indische Kamer
- Opsporingsdienst Overledenen
- Pensioen- en Uitkeringsraad
- Procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië
- Raad Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers
- Raad voor het Rechtsherstel in Nederlands-Indië
- Raad voor Oorlogsschade
- Recovery Allied Prisoners of War and Internees
- Repatrieringsdienst Indië
- Reüniecommissie Kamp Lampersari-Semarang
- Stichting 3Hoek Humanitaire Heilzame Hulp Oorlogsgetroffenen en kinderen
- Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
- Stichting Belangenbehartiging Indische Na-Oorlogse Generatie
- Stichting Centrale van Samenwerkende Indische Organisties
- Stichting Centrum '45
- Stichting Comité Jongenskampen "Bangkong-Gedungjati"
- Stichting Ex-Geïnterneerden en Nabestaanden Vrouwenkampen Midden Java 1942-1945
- Stichting Het Gebaar
- Stichting ICODO
- Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa
- Stichting Japanse Vrouwenkampen
- Stichting Jongens in Japanse Kampen '42-'45
- Stichting Nederlandse Ereschulden
- Stichting Nu of Nooit
- Stichting Pelita
- Stichting Rechtsherstel KNIL
- Stichting Reünie Bangkinang en Ex-Lotgenoten Japanse Interneringskampen Sumatra's Westkust en Nazaten
- Stichting Sakura, Kinderen van Japanners '40-'48
- Stichting Strafkamp Dampit
- Stichting tot Opeising van Militaire Inkomsten van Krijgsgevangenen 1942-1945
- Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
- Studiecommissie Materiële Oorlogsschade
- Uitkeringsraad
- Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties (Censio)
- Vereniging Ex-Glodok Geïnterneerden 1944-1945
- Vereniging Japans Indische Nakomelingen
- Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949
- Vos de Wael, A.F.X.E.J.
- Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen
- Werkgroep-Van Heemskerck
verantwoording
colofon