[Plaatje niet gevonden]
Regeling hulpverlening oorlogsslachtoffers; gewijzigde berekening voor weduwen van oorlogsslachtoffers

Ministerie van Maatschappelijk Werk

Naamsafkorting
MAWE, MaWe, M.A.W.E., Ma.We.
Oprichtingsdatum
1 september 1952
Opheffingsdatum
14 april 1965

Archief van het Ministerie van Maatschappelijk Werk

verantwoording
colofon