Bureau voor Burger-Geëvacueerden

Naamsafkorting
BBG; B.B.G.
Oprichtingsdatum
22 december 1945
Opheffingsdatum
11 september 1946

Archief van het Troepencommando Siam/de Nederlandse Militaire Missie Bangkok

verantwoording
colofon