Afdeling Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken; onderafdeling MZ II

Naamsafkorting
Afd. MZ II, afd. M.Z. II
Oprichtingsdatum
1 januari 1948
Opheffingsdatum
1952

Archief van de Afdeling Maatschappelijke Zorg van het minsterie van Binnenlandse Zaken

verantwoording
colofon